Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Strona Główna ˇ Kontakt ˇ Oferta ˇ Druki do pobrania ˇ Dane teleadresowe ˇ Komunikaty ˇ Aktualności ˇ GRYPA ˇ Szukaj 31.10.2014
Menu
Informacje ogólne

Komunikaty i Aktualności

Raporty
  Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska

Oceny jakości wody do spożycia

Komunikaty o stanie kąpielisk

Kierownictwo

Nadzór Sanitarny

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Załatwianie spraw

  Przetargi

Ostatnie Artykuły
Przygotowanie szkół ...
Wypoczynek letni 2014r.
Wojewódzki Przegląd ...
Konkurs wiedzy o zdr...
Wytyczne Głównego In...
Badania do celów Sanitarno-Epidem.

Badania do celów
Sanitarno-Epidemiologicznych

Lista rzeczoznawców

Lista rzeczoznawców
do spraw
sanitarno-epidemiologicznych
z terenu całego kraju

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:00

Zadania Oddziału Higieny Pracy
                                               
   
Zakres działalności
  
  Choroby zawodowe   Skargi i wnioski   Godziny przyjęć   Formularze   Akty prawne   Komunikaty
                                                  

Zadania Oddziału Higieny Pracy

Nadzór nad warunkami środowiska pracy

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,
 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
 • Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych,
 • Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych,
 • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
 • Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN,
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych

 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Komunikaty

Choroby Wektorowe

STOP Dopalaczom

Meningokoki-diagnostyka

OSTRZEŻENIE

Informacja o projekcie KIK/68

KIK68

Zatrucia pokarmowe Salmoneloza

Metanol

GIS wszawica

Decyzja GIS PR073

Atest na grzyby

Bezpieczne Miejsce Pracy

Telefon alarmowy
Telefon alarmowy czynny w dni
wolne od pracy

698-941-776

Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
Akredytacja

PSSE Gdańsk © 2006 - 2014
;